DRAIN PAVE
Drainage Paving Solution


 

 

          DRAIN PAVETM เป็นแผ่นตะแกรงระบายน้ำที่ใช้สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวดิน ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงทนทานสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  โดย DRAIN PAVETM เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก Recycled High Density Polyethylene ที่มีคุณภาพสูง สามารถนำมาใช้งานได้ในหลายลักษณะงาน เช่น งานจัดสวนบนอาคาร หรือบนหลังคา, กระบะต้นไม้, งานกำแพงกันดิน, งานปรับภูมิทัศน์, ระบบการกรองของสระน้ำ หรือบ่อน้ำ และงานสนามกีฬา ฯลฯ

 

          DRAIN PAVETM  มีลักษณะเป็นแผ่นหน้ากว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม. มีความหนา 3 ซม. เมื่อนำมาวางเรียงต่อกันเป็นแผง 4 แผ่นจะเท่ากับ 1 ตรม. ซึ่งทำให้การติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว  และเป็นการประหยัดเวลาสำหรับโครงการที่มีพื้นที่หน้างานขนาดใหญ่ นอกจากนี้ DRAIN PAVETM ยังมีตัวล็อคระหว่างแผ่น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งแผ่นตะแกรงระบายน้ำในแนวตั้งของกระบะต้นไม้ และกำแพงกันดิน 

 

 

 

 

ข้อดีของวัสดุ DRAIN PAVETM  มีดังนี้

1. ช่วยให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง  ทำให้ตัวโครงสร้างตึกหรืออาคาร ไม่ต้องรับน้ำหนักนานๆ ซึ่งเหมาะสำหรับอาคาร/โรงแรมเก่าที่คิดจะ Renovate งานสวนบนอาคาร หรืองานปรับภูมิทัศน์ใหม่

2. วัสดุ DRAIN PAVETM มีน้ำหนักเบา ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและสะดวกในการติดตั้ง

3. วัสดุ DRAIN PAVETM มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบในการผลิต

4. วัสดุ DRAIN PAVETM มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ 100 ตันต่อตารางเมตร

5. วัสดุ DRAIN PAVETM มีความหนา 3 ซม. ทำให้สามารถช่วยลดความหนาของชั้นระบายน้ำลงได้ และเพิ่มความหนาในส่วนของชั้นดิน ซึ่งทำให้สามารถปลูกต้นไม้ได้ใหญ่ขึ้น

 

 

  • งานจัดสวนบนอาคาร หรือบนหลังคา
  • กระบะต้นไม้
  • งานกำแพงกันดิน
  • งานปรับภูมิทัศน์
  • ระบบการกรองของสระน้ำ หรือบ่อน้ำ และงานสนามกีฬา ฯลฯ

 

 

 

1.    การเตรียมพื้นที่ก่อนการติดตั้ง DRAIN PAVETM

       1.1    ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของโครงสร้างหลังคาว่าสามารถรับน้ำหนักของกระบะดินได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน
       1.2    ตรวจสอบระบบกันซึม (Waterproofing System) ของพื้นหลังคาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีรอยรั่วซึม และตรวจสอบความลาดเอียงของพื้นหลังคาและท่อระบายน้ำ (Roof Drain) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

 


2.    การติดตั้ง DRAIN PAVETM เพื่อใช้ระบายน้ำสำหรับพื้นและผนังกระบะต้นไม้

       2.1    ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน ซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว
       2.2    ติดตั้ง DRAIN PAVETM ลงบนพื้นที่ทำระบบกันซึมหรือวางบนแผ่น Geotextile ตามที่ระบุในแบบ และเชื่อมยึดระหว่างแผ่นเข้าด้วยกันตรงจุดล็อคข้างแผ่นวัสดุ
       2.3    ตัดแต่ง DRAIN PAVETM ให้พอดีกับขอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยสามารถใช้เลื่อยมือตัด DRAIN PAVETM เพื่อปรับรูปร่างให้เหมาะสม หรือพอดีกับพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง
       2.4    การติดตั้ง DRAIN PAVETM ในพื้นที่ลาดเอียงสามารถกระทำได้ในที่ลาดชันไม่เกิน 6 องศา
       2.5    ขอบโดยรอบของ DRAIN PAVETM จะต้องถูกหุ้มด้วยแผ่น Geotextile เพื่อป้องกันไม่ให้ดินเข้าไปอุดตันในช่องระบายน้ำ และต้องแน่ใจว่าการติดตั้งดังกล่าวไม่อุดตันหรือขวางทางระบายน้ำ
       2.6    ติดตั้งแผ่น Geotextile ลงบน DRAIN PAVETM โดยวางซ้อนทับช่วงรอยต่อระหว่างแผ่นตามข้อกำหนดของแผ่น Geotextile ทั้งนี้ต้องระวังไม่ให้มีมุมหรือส่วนคมที่อาจสร้างความเสียหายให้กับแผ่น Geotextile
       2.7    โรยทรายรองพื้นก่อนทำการลงดิน หรือวัสดุปลูกตามความต้องการ โดยการบดอัดวัสดุถมดังกล่าวให้ใช้การบดอัดด้วยมือ หรือเครื่องบดอัดน้ำหนักเบาเท่านั้น
       2.8    ทำการลงดินและปลูกต้นไม้ ปูหญ้า หรือ Hydroseeding ตามความต้องการ

 


3.    การติดตั้ง DRAIN PAVETM เพื่อใช้ระบายน้ำสำหรับผนังกำแพงกันดินและผนังห้องใต้ดิน

       3.1    ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน ซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว
       3.2    ติดตั้ง DRAIN PAVETM ที่ผนังที่ทำระบบกันซึมหรือติดตั้งบนแผ่น Geotextile ตามที่ระบุในแบบ และเชื่อมยึดระหว่างแผ่นเข้าด้วยกันตรงจุดล็อคข้างแผ่นวัสดุ
       3.3    ตัดแต่ง DRAIN PAVETM ให้พอดีกับขอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยสามารถใช้เลื่อยมือตัด DRAIN PAVETM เพื่อปรับรูปร่างให้เหมาะสม หรือพอดีกับพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง
       3.4    ติดตั้ง DRAIN PAVETM เข้ากับผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำหรับผนังกันดินที่มีความสูงเกิน 1.5 เมตร ควรจัดวาง DRAIN PAVETM
เป็น 2 ชั้นที่แผ่นล่างสุด เพื่อให้มีพื้นที่มากพอในการรวมน้ำและระบายน้ำออกได้โดยง่าย)
       3.5    ติดตั้งแผ่น Geotextile ลงบน DRAIN PAVETM โดยวางซ้อนทับช่วงรอยต่อระหว่างแผ่นตามข้อกำหนดของแผ่น Geotextile ทั้งนี้ต้องระวังไม่ให้มีมุมหรือส่วนคมที่อาจสร้างความเสียหายให้กับแผ่น Geotextile ซึ่งตัววัสดุ DRAIN PAVETM จะต้องถูกห่อหุ้มด้วยแผ่น Geotextile ทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้ดินเข้าไปอุดตันในช่องระบายน้ำ และต้องแน่ใจว่าการติดตั้งดังกล่าวสามารถรวบรวมน้ำเพื่อระบายไปยังท่อระบายน้ำได้โดยสะดวก
       3.6    ทำการบดอัดดินให้เต็มพื้นที่ด้านหลังกำแพง ตามขั้นตอนการทำกำแพงกันดิน 

 


4.    การบำรุงรักษา

       4.1    การบำรุงรักษา DRAIN PAVETM กรณีกระบะต้นไม้ หรือสนามหญ้า ใช้วิธีเช่นเดียวกับการดูแลรักษากระบะต้นไม้ หรือสนามหญ้าทั่วไป คือรดน้ำ ใส่ปุ๋ย และตัดแต่งให้สวยงามตามความต้องการ
       4.2    ตรวจสอบท่อระบายน้ำไม่ให้เกิดการอุดตัน เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้โดยสะดวก