GRASS PAVE
Grass & Gravel Paving Solution


 

 

          GRASS PAVETM เป็นแผ่นตะแกรงปลูกหญ้าที่ใช้สำหรับงานเสริมกำลังดินให้กับพื้นสนามหญ้าหรือพื้นโรยกรวด ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงทนทานสูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  โดย GRASS PAVETM เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก Recycled High Density Polyethylene ที่มีคุณภาพสูง สามารถนำมาใช้งานได้ในหลายลักษณะงาน เช่น งานสนามหญ้า, ลานจอดรถแบบปลูกหญ้า, ลานจอดรถแบบโรยกรวด, ทางเดินรถฉุกเฉิน (รถดับเพลิง), ทางเดินรถกอล์ฟ ฯลฯ      

 

          GRASS PAVETM มีลักษณะเป็นแผ่นหน้ากว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม. มีความหนา 4 ซม. เมื่อนำมาวางเรียงต่อกันเป็นแผง 4 แผ่นจะเท่ากับ 1 ตรม.
นอกจากนี้ GRASS PAVETM ยังมีตัวล็อคระหว่างแผ่น ซึ่งทำให้การติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว  และเป็นการประหยัดเวลาสำหรับโครงการที่มีพื้นที่หน้างานขนาดใหญ่ ทั้งนี้ GRASS PAVETM เป็นระบบที่ให้ทัศนียภาพที่สวยงามกว่าการใช้บล็อคปลูกหญ้าคอนกรีตทั่วไป อีกทั้งยังช่วยป้องกันการชำรุดของรากหญ้าและต้นหญ้าอีกด้วย

 

 

 

ข้อดีของวัสดุ GRASS PAVETM  มีดังนี้

1. ช่วยลดอุณหภูมิบนพื้นผิวบริเวณรอบอาคาร

2. วัสดุ GRASS PAVETM ให้พื้นที่สีเขียวได้มากกว่าบล็อคปลูกหญ้าคอนกรีตแบบดั้งเดิม เนื่องจากมีขอบที่บางกว่า

3. วัสดุ GRASS PAVETM มีน้ำหนักเบา ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและสะดวกในการติดตั้ง

4. วัสดุ GRASS PAVETM มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบในการผลิต

5. วัสดุ GRASS PAVETM มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ 200 ตันต่อตารางเมตร

 

 

 

  • งานสนามหญ้า
  • ลานจอดรถแบบปลูกหญ้า
  • ลานจอดรถแบบโรยกรวด
  • ทางเดินรถฉุกเฉิน(รถดับเพลิง)
  • ทางเดินรถกอล์ฟ ฯลฯ 

 

 

1.    การเตรียมพื้นที่ก่อนการติดตั้ง GRASS PAVETM

      1.1    งานขุด (Excavation) และเตรียมชั้นดินเดิม

              •  ทำการขุดดินออกจนได้ระดับในการวางชั้น Sub base โดยต้องขุดหน้าดินซึ่งประกอบด้วย ต้นไม้ รากต้นไม้ และรากหญ้าออกให้หมด

              •  ติดตั้งระบบระบายน้ำ ระบบท่อ และงานอื่นๆ ที่ต้องวางไว้ใต้บริเวณนี้

              •  บดอัดชั้นดินเดิมหรือถมดินให้ได้ระดับตามแบบ

     1.2    การเตรียมชั้นดิน Sub base course และ Base course

              •  บดอัดชั้นดินทั้ง Sub base course และ Base course ให้ได้ตามข้อกำหนดของงานถนนทั่วไปหรือได้รับความเห็นชอบของวิศวกรผู้ออกแบบ

 

2.    การติดตั้ง GRASS PAVETM สำหรับปลูกหญ้า

     2.1    วางแผ่น Geotextile บนชั้น Base course เพื่อป้องกันการปะปนกันระหว่างดินและกรวด

     2.2    บดอัดชั้นทรายรองพื้น (Compacted sand) ให้มีความหนาประมาณ 100-150 มม. และเกลี่ยให้เสมอกันเพื่อวาง GRASS PAVETM

     2.3    ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว

     2.4    ติดตั้ง GRASS PAVETM โดยวางชิ้นงานหงายขึ้น และเชื่อมยึดระหว่างแผ่นเข้าด้วยกันตรงจุดล็อคข้างแผ่น

     2.5    ตัดแต่ง GRASS PAVETM ให้พอดีกับขอบพื้นที่ก่อสร้าง (โดยสามารถใช้เลื่อยมือตัด GRASS PAVETM เพื่อปรับรูปร่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง)

     2.6    ลงวัสดุปลูก คือ ทราย+ปุ๋ย (sand + compost) หรือทราย+ดิน (sand + soil) ลงไปใน GRASS PAVETM โดยให้สูงกว่าขอบของ GRASS PAVETM ประมาณ 10-20 มม. แล้วปูหญ้าหรือ Hydroseeding ตามความต้องการ

 

3.    การติดตั้ง GRASS PAVETM สำหรับการโรยกรวด

     3.1    วางแผ่น Geotextile บนชั้น Base course เพื่อป้องกันการปะปนกันระหว่างดินและกรวด

     3.2    บดอัดชั้นทรายรองพื้น (Compacted sand) ให้มีความหนาประมาณ 100-150 มม. และเกลี่ยให้เสมอกันเพื่อวาง GRASS PAVETM

     3.3    ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว

     3.4    ติดตั้ง GRASS PAVETM โดยวางชิ้นงานหงายขึ้น และเชื่อมยึดระหว่างแผ่นเข้าด้วยกันตรงจุดล็อคข้างแผ่น

     3.5    ตัดแต่ง GRASS PAVETM ให้พอดีกับขอบพื้นที่ก่อสร้าง (โดยสามารถใช้เลื่อยมือตัด GRASS PAVETM เพื่อปรับรูปร่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง)

     3.6    โรยกรวดลงไปใน GRASS PAVETM โดยให้สูงกว่าขอบของ GRASS PAVETM ประมาณ 30-50 มม.

 

4.    การบำรุงรักษา

     4.1    การบำรุงรักษาสนามหญ้า สามารถใช้วิธีการดูและรักษาสนามหญ้าทั่วไปคือ รดน้ำ ใส่ปุ๋ย และตัดแต่งหญ้า

     4.2    การบำรุงรักษาลานโรยกรวด สามารถเติมกรวดและเกลี่ยปรับระดับ ทั้งนี้ระดับของกรวดไม่ควรสูงกว่าขอบของ GRASS PAVETM เกิน 30-50 มม.