GEOTEXTILE
Nonwoven Geotextile


 

 

          Nonwoven Geotextile (ผ้าใยสังเคราะห์) เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับงานดิน และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ดี มีความเหนียวทนทาน
มีการซึมผ่านของน้ำได้ดี โดยสามารถนำมาใช้งานได้ในหลายลักษณะงานเช่น ใช้แบ่งชั้นวัสดุ, การกรองวัสดุ และการระบายน้ำ เป็นต้น

 

          Nonwoven Geotextile (ผ้าใยสังเคราะห์) ผลิตจากเส้นใยพลาสติก Polyester 100% (สีขาว) หน้ากว้าง 2 เมตร ความยาว 100 เมตร (1 ม้วน เท่ากับ 200 ตารางเมตร) มีน้ำหนักตั้งแต่ 120-140 กรัม/ตารางเมตร

 

 • งานเสริมกำลังดินงานสร้างทาง, ทางลาดชัน และงานกำแพงกันดิน
 • งานถมพื้นที่หนองน้ำเดิมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 • ใช้ปูรอง HDPE (แผ่นพลาสติกกันซึม) เพื่อป้องกันการฉีกขาด
 • ใช้กันคันดินเพื่อป้องกันการพังทลาย
 • งานก่อสร้างและซ่อมแซมรางรถไฟ
 • ใช้ควบคุมการกัดเซาะ และป้องกันการกัดเซาะบริเวณริมตลิ่ง, แม่น้ำ, คลอง และทะเลงานลานกองเก็บวัสดุหรือวางตู้สินค้า
 • งานบ่อฝังกลบขยะ, งานบ่อบำบัดน้ำเสีย, งานอ่างเก็บน้ำ, งานเขื่อนดิน และคลองส่งน้ำ
 • งานระบบระบายน้ำสำหรับงานจัดสวนบนอาคาร และกระบะต้นไม้
 • งานระบบระบายน้ำใต้สนามหญ้าเทียม และหญ้าจริง
 • งานระบบระบายน้ำหลังกำแพงกันดิน
 • งานระบบระบายน้ำข้างทางหรือใต้ชั้นทาง
 • งานระบบระบายน้ำหลังกล่องลวดตาข่าย หรือหลังการเรียงหิน เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
 • งานห่อหุ้มท่อระบายน้ำ เพื่อกรองน้ำจากชั้นดินและทราย

 

 

 

การใช้งาน (Application)

1. ใช้สำหรับการแบ่งชั้นวัสดุ (Separator)

ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานดังต่อไปนี้

 • งานเสริมกำลังดินงานสร้างทาง, ทางลาดชัน และงานกำแพงกันดิน

 

2. ใช้สำหรับการกรองวัสดุและการระบายน้ำ (Filter & Drainage)

ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานดังต่อไปนี้

 • งานระบบระบายน้ำสำหรับงานจัดสวนบนอาคาร และกระบะต้นไม้
 • งานระบบระบายน้ำใต้สนามหญ้าเทียม และหญ้าจริง
 • งานระบบระบายน้ำหลังกำแพงกันดิน
 • งานระบบระบายน้ำข้างทางหรือใต้ชั้นทาง
 • งานระบบระบายน้ำหลังกล่องลวดตาข่าย หรือหลังการเรียงหิน เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
 • งานห่อหุ้มท่อระบายน้ำ เพื่อกรองน้ำจากชั้นดินและทราย

 

 

 

วิธีการติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์ (Installation)

 

1. สำหรับการแบ่งชั้นวัสดุ (Separator)

จะใช้เป็นการปูเพื่อแยกวัสดุมวลรวม 2 ชนิดที่ต่างกันออกจากกัน เพื่อเป็นการควบคุมการรวมตัวกันของวัสดุที่ไม่เท่ากัน โดยทำการปูแผ่นใยสังเคราะห์ลงบนพื้นผิว และวางทับกัน (Overlap) ในช่วงรอยต่อระหว่างแผ่นประมาณ10-15 ซม.

 

สำหรับการกรองวัสดุและการระบายน้ำ (Filter & Drainage)

จะใช้ปูกรองวัสดุเพื่อการระบายน้ำ โดยทำการปูแผ่นใยสังเคราะห์ลงบนพื้นผิว และวางทับกัน(Overlap)ในช่วงรอยต่อระหว่างแผ่นประมาณ10-15 ซม.

 

 

 

Specifications

Product: Nonwoven Geotextile

Material: 100% Polyester

Colour: White

Characteristic

Test Method

Unit

Weight/m2

120

150

 PHYSICAL PROPERTIES

Mass per unit area

ISO 9864

g/m2

≥120

≥150

Thickness

Dial Guage

mm

1.0±0.2

1.3±0.2

 MECHANICAL PROPERTIES

Tensile strength - Machine Direction

ASTM D 4595

kN/m

≥8.0

≥9.0

Elongation - Machine Direction

%

≥80

≥80

Tensile strength - Cross Machine Direction

ASTM D 4595

kN/m

≥8.0

≥9.0

Elongation - Cross Machine Direction

%

≥85

≥85

Trapezoid tearing strength

ASTM D 4533

N

≥133

≥250

Water Permeability

ASTM D 4491

(100 mm Head)

PASS

PASS

Opening Size (O95)

ASTM D 4751

mm

0.18

0.14

 

  ROLL CHARACTERISTICS

Unit

Size

  Width / roll

m

2

  Length / roll

m

100

  Area / roll

m2

200

  Core

inch

3