โครงการ

โรงแรม Royal Cliff Beach Hotel

สถานที่ : Pattaya | วันที่ติดตั้ง : ตุลาคม 2557