โครงการ

โรงแรม Silver Beach Hotel

สถานที่ : Phuket | วันที่ติดตั้ง : กันยายน 2557